Ekstern databeskyttelsesrådgiver, GDPR, artikel 37

Stort set alle virksomheder behandler personoplysninger og er dermed forpligtede til at overholde reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Større sikkerhed gennem individuel rådgivning
Udpeg vores databeskyttelsesekspert som din eksterne databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer, DPO) – og læn dig tilbage: Med vores full-service-pakke varetager vi alle opgaver inden for databeskyttelsesområdet for dig. Vi udarbejder GDPR-dokumentationen samt de påkrævede meddelelser om databeskyttelse (hjemmeside, kunder, medarbejdere, forretningspartnere mv.) og står som kompetent rådgiver til rådighed for dig, dine medarbejdere, de registrerede personer samt tilsynsmyndighederne. I hele Tyskland og til en rimelig og fast månedlig pris. Vi tilbyder dig så meget databeskyttelse som påkrævet, med mindst mulig indsats fra din side.

Er du retlig forpligtet til at udpege en DPO?
Selv for virksomheder, der ikke er forpligtede til at udpege en ekstern DPO, kan dette i høj grad give mening. Databeskyttelsesreglerne skal du under alle omstændigheder overholde. Disse opgaver varetager vi for dig som din eksterne DPO, og leder dig sikkert gennem paragraf-junglen.  

I kraft af diverse kvalificeringer og certificeringer – bl.a. som advokat, advokat med speciale i IT-ret, TÜV-certificering – samt gennem vores mangeårige erfaring inden for databeskyttelse, tilbyder vi pragmatiske og praksisorienterende løsninger.
Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om vores DPO-service, er du velkommen til at kontakte os på telefon +49 (0)40 30 100 70 eller sende en e-mail til info@beckservice.gmbh. Vi udarbejder gerne et individuelt tilbud til dig.