Repræsentant i EU, GDPR, artikel 27

Databeskyttelsesforordningen anvendes på flere forskellige områder. Virksomheder, der er aktive inden for EU, vil ofte være omfattet af bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, selvom de ikke har et forretningssted i EU. Databeskyttelsesforordningen gælder allerede i de tilfælde, hvor en virksomhed uden for EU tilbyder registrerede personer i EU varer eller tjenesteydelser eller overvåger de registreredes adfærd i EU (jf. databeskyttelsesforordningen, artikel 3, stk. 2). Hvem er ifølge databeskyttelsesforordningen forpligtet til at udpege en repræsentant?
Samtlige virksomheder
> uden forretningssted i EU
> som (også gratis) tilbyder varer eller tjenesteydelser til personer i EU eller overvåger deres adfærd
er i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 27 forpligtede til at udpege en repræsentant i EU, uanset om virksomheden er dataansvarlig eller databehandler i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Der er således tale om en forholdsvis lav tærskel: Den, der via en hjemmeside tilbyder tjenesteydelser til personer i EU (f.eks. fordi varer eller tjenesteydelser leveres til EU, fordi EU-valuta accepteres eller fordi EU-sprog anvendes), er forpligtet til at udpege en repræsentant i EU. Det samme gælder for alle former for overvågning af personer i EU, f.eks. ved hjælp af cookies.

Vores service
Udpeg beck Service GmbH som repræsentant i EU for din virksomhed for et fast månedligt beløb fra 100,00 EUR plus moms. Vores service dækker alle lovgivningskrav i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 27 og indeholder personlig rådgivning, en hotline for de registrerede personer og for forespørgsler fra tilsynsmyndigheder. Ved behov bistår vi dig med udarbejdelsen af den fornødne GDPR-dokumentation.
Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om vores DPO-service, er du velkommen til at kontakte os på telefon +49 (0)40 30 100 70 eller sende en e-mail til info@beckservice.gmbh. Vi udarbejder gerne et individuelt tilbud til dig.